Prezentácia publikácie o Jozefovi Tisovi 25. septembra 2013 - autor Ivan Kamenec a moderátor Vojtech ČelkoProtagonista večera - autor publikácie o Jozefovi Tisovi slovenský historik Ivan KamenecÚčastníci večera - zľava Bohdan Kraus, člen výboru Spoločnosti MRŠ, Naďa Vokušová, predsedníčka Slovensko-českého klubu a šéfredaktorka časopisu Dotyky, Jaromír Slušný, predseda Obce Slovákov v ČR, a P. Lipták, šéfredaktor časopisu KorenePredstavenie osobnosti J. Tisu zaujalo všetkýchKniha o J. Tisovi přilákala mladých aj staršíchDiskutuje Vladimír SkalskýVýklad Ivana Kamenca zaujal každéhoPohľad na účastníkov večera
Upravit