Pietne zhromaždenie pri hrobe Jána Kollára, 23. januára 2014Prichádzajú účastníci pietneho zhromaždeniaRadca a zástupca veľvyslanca veľvyslanectva SR v Prahe Roman RosinaKyticu kvetov položili M. Čop, superintendant ECAV v ČR a zbor. farár slov. zboru ECAV v Prahe, a J. Haluková, presbyterka slov. zboru a členka výboru Spoločnosti Jána KolláraPredseda Spoločnosti Jána Kollára M. HroboňV. Čelko, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika, oboznámil prítomných so životom Jána KolláraNa záver pietneho zhromaždenia sa pomodlil M. Čop, superintendant ECAV v ČR a zbor. farár slovenského zboru v PraheUž tradičná spoločná fotografia účastníkov pietneho zhromaždenia
Upravit