Pietne zhromaždenie pri hrobe Jána Kollára, 23. januára 2014



Prichádzajú účastníci pietneho zhromaždenia



Radca a zástupca veľvyslanca veľvyslanectva SR v Prahe Roman Rosina



Kyticu kvetov položili M. Čop, superintendant ECAV v ČR a zbor. farár slov. zboru ECAV v Prahe, a J. Haluková, presbyterka slov. zboru a členka výboru Spoločnosti Jána Kollára



Predseda Spoločnosti Jána Kollára M. Hroboň



V. Čelko, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika, oboznámil prítomných so životom Jána Kollára



Na záver pietneho zhromaždenia sa pomodlil M. Čop, superintendant ECAV v ČR a zbor. farár slovenského zboru v Prahe



Už tradičná spoločná fotografia účastníkov pietneho zhromaždenia
Upravit