Na začiatku Valného zhromaždenia si prítomní vypočuli zaujímavú prednášku historika PhDr. Milana Ducháčka, PhD. (uprostred)         
Upravit