Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko kladie kyticu kvetov na hrob Jána Kollára.Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko pri hrobe Ing. V. VecánaV piatok 25. 7. predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko a tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka Haluková položili kyticu kvetov k pomníku Jána Kollára - jeho 221. výročie narodenia si pripomíname 29. 7. Zároveň sa poklonili aj pamiatke bývalého predsedu Spoločnosti Jána Kollára a člena výboru Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Vojtecha Vecána.
Upravit