Najnovšia knižná produkcia Múzea SNPMarek Syrný z Múzea SNP a moderátor Vojtech ČelkoPrítomných privítal Andrej Dan Bárdoš, zástupca riaditeľa Domu národnostních menšín Besedy sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v ČR pán Peter Weiss s manželkouPrítomný bol aj zborový farár slov. zboru a superintendant ECAV v ČR Marián Čop Beseda Múzeum SNP v Banskej Bystrici v roku 70. výročia SNP sa konala v stredu 22. októbra, 17:00 hod., v Dome národnostných menšín. Činnosti Múzea SNP a jeho edičnú činnosť predstavil Marek Syrný, moderoval Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ. Súčasťou besedy bola predajná výstava knižnej produkcie Múzea SNP. Organizátori: Spoločnosť M. R. Štefánika, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Slovenský inštitút, Dom národnostných menšín a Slov. zbor ECAV 
Upravit