26. januára 2015 sa na Olšanských cintorínoch pri pomníku Jána Kollára konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 163. výročia smrti Jána Kollára.Tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka HalukováLektorka Múzea Jána Kollára v Mošovciach Adriana BrázdováPani Jindřiška Nevyjelová zastupovala Masarykovo demokratické hnutíPřítomné pozdravila Adriana Brázdová z MošoviecŽivot a dielo Jána Kollára predstavil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech ČelkoModlitbu predniesol superintendant ECAV v ČR a zborový farár slovenského zboru ECAV Marián ČopTradičná rodinná fotografiaPietnu spomienku moderovala tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka HalukováV Dome národnostních menšín bola predstavená publikácia Slovanský Goethe v Pešti, na fotografii autor knihy Róbert Kiss Szemán a moderátor podvečera Vojtech ČelkoProfesor Róbert Kiss Szemán, riaditeľ Maďarského inštitútu v PraheÚčastníci podvečera v Dome národnostných menšínV rámci podvečera bola predstavená aj publikácia Pavla Haluku Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe - história a súčasnosť. Na fotografii zľava: autor Pavol Haluka, moderátor podvečera Vojtech Čelko a zborový farár slov. zboru Marián Čop
Upravit