Valného zhromaždenia sa zúčastnil aj tajomník Československej obce legionárskej Filip Procházka (uprostred)Administrátorka Z. Bukovská a predseda V. ČelkoBohdan Kraus predáva Vojtechovi Čelkovi diplom o udelení čestného členstva Spoločnosti M.R. Štefánika na Slovensku.Vojtech Čelko s diplomom o čestnom členstve v Spoločnosti MRŠ na SlovenskuČlenovia Spoločnosti MRŠPredseda Spoločnosti MRŠ a Jozef ŠpilkaOd typografie k vysokej politike. Profil Rudolfa Strechaja. Prednášal slovenský historik Mgr. Jozef Špilka z Historického ústavu SAVPodpredseda spoločnosti Ján Krajč, historik Jozef Špilka a predseda spoločnosti Vojtech Čelko.Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika - 19. marca 2015 (ilustračná fotografia)
Upravit