Spoločnosť M.R.Štefánika si uctila výročie jeho tragickej smrti kyticou kvetov, prejav predniesol V. Čelko. kytice položil veľvyslanec SR Peter Weiss, zástupcovia Parlamentu ČR, zástupcovia hl.m.Prahy, nechýRodinná fotografia - okrem členov Spoločnosti MRŠ zachycuje aj J. Nevyjelovú z Masarykovho demokratického hnutia (vedľa V. Čelka), zástupkyňu Společnosti bratří Čapků(druhú zprava) a riaditeľa Galerie MIRO M. Smoláka (tretí zprava). Ďakujeme im za účast.V priateľskom rozhovore...Kytice kvetov položili pri soche MRŠ na Petříně zástupcovia AR ČR, Ministerstva obrany ČR, Generálneho štábu ČR, Parlamentu ČR, nechýbala ani kytica hl.m. Prahy a Masarykovho demokratického hnutiaPredseda Spoločnosti M.R. Štefánika pri prejave - okrem členov MRŠ sa zúčastnila aj pani J. Nevyjelová z Masarykovho demokratického hnutia a zástupcovia Obce Slovákov, predseda Jaromír Slušný a Peter Lipták4. máj 2015 - pietna spomienka na Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 96. výročia jeho tragickej smrtiVojenská hudba pred začiatkom pietnej spomienkyZačína kladenie vencov...Čestná stráž pri soche gen. Milana Rastislava ŠtefánikaVeľvyslanec Slovenskej republiky Peter Weiis predniesol slávnostný prejavRodinná fotografia číslo 2
Upravit