Čakanie na začiatok mimoriadnej valnej hromadyČlenov Spoločnosti M. R. Štefánika privítal riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, za stolom sedí predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko a M. Surmánek, ktorý pripravil nové stanovy spoločnostiRodina Lovrantovcov a KrajčovcovPomaly sa schádzame ...Na mimoriadnej Valnej hromade Spoločnosti MRŠ boli prijaté nové stanovy, odteraz sa oficiálne menujeme: Spoločnosť M. R. Štefánika, z. s. (zapsaný spolek)Na mimoriadnom zhromaždení sa zúčastnili aj hostia - Magdaléna Rychlíková, predstaviteľka slovenských spolkov v Rade pre menšiny pri magistráte hl. m. Prahy (druhá zľava), a Jaromír Slušný, predseda Obce Slovákov v ČR (tretí zľava)
Upravit