Kvetiny na náhrobok V. Vecána na Olšanských cintorínoch položili v predvečer nedožitých 85 . narodenín a 4. výročia jeho úmrtia - 6. 6. 2016, Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ, a Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára.Prítomní boli aj synovia V. Vecána, ktorí poďakovali za túto pripomnienku výročí ich otecka (na fotografii jeden zo synov V. Vecána)Pri hrobe Ing. Vojtecha Vecána, zakladajúceho člena spoločnosti M. R. Štefánika a Spoločnosti Jána Kollára
Upravit