V rámci zájazdu na V. evanjelické dni v Békeš Čabe a stretnutie kresťanov v Budapešti v júli 2016 sa účastníci zájazdu zastavili aj v Sarvaši a uctili si pamiatku M. R. Štefánika položením kvetov. Pozrite si fotografie zo Sarvaša v tomto albume.
Upravit