Riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský a Hasan Zahirović, ktorý prítomných oboznámil s históriou nakrúcania filmu a so životom hlavného predstaviteľa.V utorok 20. decembra sa konalo v Slovenskom dome premietanie filmu Milan Rastislav Štefánik. Na fotografii představitel M. R. Štefánika chorvátsky herec Zvonimír Rogoz.Pohľad na účastníkov, druhá zľava Naďa Vokušová, predsedkyňa Slovensko-českého klubuPočas premietania filmu...Premietania filmu sa zúčastnil aj slovenský veľvyslanec Peter Weiss, ktorý ho zahájil.
Upravit