23. januára 2017 sa na Olšanských cintorínoch konalo pietne zhromaždenie pri príležitosti 165. výročia úmrtia Jána Kollára. Spomienku organizovala Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV a Spoločnosť M. R. Štefánika. Za fotografie ďakujeme Jankovi Macovi, presbyterovi Slov. zboru ECAV.  Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika V. Čelko pripomenul život a dielo J. KolláraZborový farár Slov. zboru ECAV M. Čop pri modlitbeRodinná fotografiaVeľvyslanec Slovenskej republiky Peter Weiss pri príhovore
Upravit