Za dlhoročnú aktívnu činnost v zbore bola ocenená aj naša členka Boženka Fuková.V dňoch 25.-26. februára 2017 sa v chráme sv. Michala konali slávnosti pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenského evanjelického augsburského vyznania cirkevného zboru v Prahe. V rámci osláv bol posvatený nový zvon s názvom Zvon reformácie.Osláv sa zúčastnil aj predseda spoločnosti Vojtech Čelko.Chrám sv. Michala bol zaplnený.Posvatenie zvonu.Veľvyslanec Slovenska v Prahe Peter Weiss.Predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí a riaditeľ Slovenského domu v Prahe Vladimír Skalský.Magdaléna Rychlíková, zástupkyňa slovenskej menšiny na Mag. hl. města Prahy.Vojtech Čelko a Boženka FukováHanka Hrdinová prevzala ocenenie in memoriam za svojho otca Jána Ursíniho
Upravit