Profesor Vilém PrečanPred začiatkom prezentácieZľava: autor Tomáš Černák, autor Martin Mocka, predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko, JE veľvyslanec SR Peter Weiss, český historik Zdeněk Doskočil a vydavateľ Albert Marenčín. Prezentáciu zahájil riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský.Slovenský dom bol zaplnený.Prezentácia je v plnom prúdeNa prezentácii nechýbali ani mladíPrezentácia publikácie HUSÁK v ODBOJI A SNP 1938-1945 sa konala 19. apríla 2017 v Slovenskom domeZľava: docent Jaroslav Slušný, Veronika Králová a Peter LiptákRiaditel Slovenského domu Vladimír Skalský
Upravit