Profesor Vilém Prečan



Pred začiatkom prezentácie



Zľava: autor Tomáš Černák, autor Martin Mocka, predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko, JE veľvyslanec SR Peter Weiss, český historik Zdeněk Doskočil a vydavateľ Albert Marenčín. Prezentáciu zahájil riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský.



Slovenský dom bol zaplnený.



Prezentácia je v plnom prúde



Na prezentácii nechýbali ani mladí



Prezentácia publikácie HUSÁK v ODBOJI A SNP 1938-1945 sa konala 19. apríla 2017 v Slovenskom dome



Zľava: docent Jaroslav Slušný, Veronika Králová a Peter Lipták



Riaditel Slovenského domu Vladimír Skalský
Upravit