Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko s 3. tajomníkom Veľvyslanectva SR v Prahe R. Lajčiakom Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko a člen výboru B. Kraus Účastníci stretnutia na rodinnej fotografiiČlenovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa v predvečer 137. výročia narodenia M. R. Štefánka zišli 20. júla pri jeho soche na pražskom Petříne. Prítomným sa prihovoril predseda Spoločnosti V. Čelko a 3. tajomník slovenského veľvyslanectva R. Lajčiak, ktorý vyzdvihol snahu Spoločnosti uchovávať odkaz M. R. Štefánika.
Upravit