Hostia zo Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku: zľava B. Neumair, M. Gallová, J. Tatara a V. ČelkoJ. Tatara pokladá veniec k soche M. R. Štefánika  Riaditeľ Slovenského domu a predseda Svetového združenia Slovákov V. Skalský zahájil beseduChviľka pred zahájením - M- Gallová Vzácny dar - obraz Štefánikovej mehyly na BradleJ. Tatara oboznámil prítomných s prácou Spoločnosti M. R. Štefánika na Slovensku Besedy sa zúčastnila aj konzulka slovenského veľvyslanectva Z. Warderová (prvá zľava) a vicekonzulka E. Šrámková (tretia zľava)Besedu moderoval V. Čelko24. októbra 2017 nás navštívili milí hostia zo slovenskej Spoločnosti m. R. Štefánika: predseda spoločnosti J. Tatara, člen výboru B. Neumair a šéfredaktorka časopisu Bradlo a autorka knihy Posol hviezdnych diaľav M. Gallová. Poobede položili veniec k soche M. R. Štefánika na Petříne a v podvečerných hodinách predstavila M. Gallová v Slovenskom dome svoju knihu o M. R.Štefánikovi.
Upravit