Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci so Slovenským domom predstavila 5. decembra 2017 novú publikáciu českého historika M. Macháčka Gustáv Husák. Za nebývalého záujmu členov Spoločnosti MRŠ a verejnosti podujatie zahájil riaditeľ Slovenského domu V. Skalský, moderoval V. Čelko, ku knihe sa vyjadrili veľvyslanec SR JE P. Weiss, prof. J. Rychlík a prof. V. Prečan.          
Upravit