140. výročie narodenia Milana Hodžu, slovenského politika a predsedu vlády ČSR v rokoch 1935-38, si 1. februára 2018 pripomenuli predstavitelia veľvyslanectva SR a slovenských spolkov v Prahe.



Veľvyslanec Luxemburska J.E. Gérard Philipps v rozhovore s veľvyslancom SR J.E. Petrom Weissom



Spomienku zahájil veľvyslanec SR v Prahe J.E. Peter Weiss



Život a dielo Milana Hodžu pripomenul Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika



 



Uprostred J.E. Gérard Philipps, luxemburský veľyslanec v Prahe, napravo slovenský veľvyslanec J. E. Peter Weiss, naľavo Tomáš Kafka, zástupca námestníka pre európskú sekciu MZV ČR



Rodinná fotografia pred pamätnou tabuľou na Hodžovej vile, dnes rezidencia luxembruského veľvyslanca



Čaša vína v rezidencii



 



 



 
Upravit