Pamätná tabuľa na rodnom dome prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka v Kopčanoch, začiatok našej exkurzie v piatok 28. septembra 2018.Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Je to jediná zachovalá stavba z obdobia Veľkej Moravy.Cisársky a kráľovský žrebčín v Kopčanoch, dal ho postaviť manžel Márie Terézie František Štefan Lotrinský v 18. storočí. V súčasnosti v žrebčíne prebieha rekonštrukcia.V rekonštruovanej časti žrebčína.Predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko pri soche Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom.Spoločná fotografia pri Hurbanovej soche v Hlbokom.Pamätná fara v Hlbokom, kde bola v roku 1843 uzákonená spisovná slovenčina, uzniesli sa na tom Ľ. Štúr, M. Hodža a J.M.Hurban.Po stopách osobností a udalostí spoločnej česko-slovenskej histórie - exkurzia, ktorú v dňoch 28. až 30. septembra 2018 poriadal Slovenský zbor ECAV v ČR a ECAV v ČR s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ECAV v ČR. Exkurzie sa zúčastnili nielen členovia ECAV v ČR, ale aj členovia Spoločnosti MRŠ v Prahe a ďalších slovenských spolkov.Mohyla je pred nami.Položenie kvetov k mohyle M. R. Štefánika - zľava predseda Spoločnosti MRŠ V. Čelko, biskup ECAV v ČR M. Čop, riaditeľ ústredia ECAV v ČR J. Maca a J. Haluková, presbyterka a tajomníčka Spoločnosti J. Kollára.Na mohyle nás sprevádzal Mgr. Peter Uhlík, emeritný predseda Spoločnosti MRŠ na Slovensku.Mohyla je monumentálna z každej strany, autorom je významný slovenský architekt D. Jurkovič.Fara na Košariskách, kde sa narodil M. R. Štefánik, v súčasnosti Múzeum MRŠ. Sobota 29. septembra 2018.Pri hroboch rodičov MRŠ na cintoríne na Košariskách.Na cintoríne na Košariskách.Posmrtná maska hlavy a rúk Milana Rastislava Štefánika v Múzeu MRŠ na Košariskách.Spoločná fotografia účastníkov exkurzie pred Múzeom MRŠ na Košariskách.Veľká Javorina - pomník česko-slovenskej vzájomnosti, miesto stretávania Čechov a Slovákov.Na Javorine poriadne fúkalo.Hrob sestier Márie a Kristíny Royových v Starej Turej.Položenie kvetov na hrob sestrier Royových.Na cintoríne v Brezovej pod Bradlom. .Dva pomníky na jednom obrázku - v popredí pomník Samuela Jurkoviča, vzadu pomník jeho vnuka Dušana.Pomník Dušana Jurkoviča na cintoríne v Brezovej pod Bradlom - čiastočne v tieni, uprostřed silueta fotografky.Položenie kvetov k pomníku Jana Husa v Brezovej pod Bradlom - jediný pomník Jana Husa na SlovenskuO histórii pomníku porozprával účastníkom exkurzie Mgr. Peter Uhlík.Spoločná fotografia pri pomníku Jana Husa v Brezovej pod Bradlom.Nedeľu 30. septembra 2018 sme začali návštěvou expozície Dušana Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.Život a dielo Dušana Jurkoviča zaujali všetkých.Slávnostné Služby Božie v nedeľu 30. septembra 2018 v Brezovej pod Bradlom začínajú.Zľava: senior Myjavského seniorátu ECAV na Slovensku M. Hvožďara, O. Klátiková, farárka ECAV na Slovensku, generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik a biskup ECAV v ČR M. Čop.Biskup ECAV v ČR M. Čop predstavil česko-slovenskú Bibliu 100, vydanú pri príležitosti 100. výročia založenia Československa.Pohľad do kostola.Posledná zástavka exkurzie - pomník Alexandra Dubčeka pri Humpolci - neďaleko tragickej havárie na diaľnici D1.Položenie kvetov pri pomníku A. Dubčeka v nedeľu 30. septembra 2018.
Upravit