16. októbra 2018 bola v Slovenskom inštitúte predstavená kniha Ferdinanda Vrábela Splnený sen a zároveň bola zahájená výstava o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Kniha vyšla pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej republiky a tragického úmrtia MRŠ 4. mája 1919. Prezentácie sa zúčastnil autor publikácie F. Vrábel a P. Šesták z a Nadácie MRŠ. Prezentáciu a výstavu pripravili Slovenský inštitút, Nadácia MRŠ v Bratislave a Spoločnosť MRŠ v Prahe.      
Upravit