Prezentácia novej knihy o Gustávovi Husákovi slovenských historikov Tomáša Černáka a Marka Syrného sa konala 6. decembra 2018 v Slovenskom dome. Akciu usporiadal Slovenský dom v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika a Vydavateľstvom Marenčin PT. Knihu uviedli J.E. Peter Weiss, Vilém Prečan, Jan Rychlík a obidvaja autori.        
Upravit