Pietne zhromaždenie pri 167. výročí smrti Jána Kollára sa konalo 24. januára 2019 pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch, organizátormi boli Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV v ČR a Spoločnosť M. R. Štefánika.Veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss a konzulka Zuzana Warderová pri pokladaní kvetov.Pietneho zhromaždenia sa zúčastnil veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss a konzulka Zuzana Warderová.Kvety za Spoločnosť Jána Kollára položili tajomníčka Spoločnosti JK Janka Haluková a predseda Spoločnosti JK Pavel Číčel.Úryvky zo Slávy dcery predniesol Viliam Paulíny.Predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko prehovoril o diele Jána Kollára.Celé podujatie moderovala tajomníčka Spoločnosti JK Janka Haluková.Prehovoril aj veľvyslanec SR J. E. Peter Weiss.Modlitbu predniesol biskup ECAV v ČR a zborový farár Slovenského zboru ECAV v ČR Marián Čop.Položením kvetov sme si pripomenuli členku slovenského zboru a Společnosti JK a MRŠ Blaženku Urbanovú.Modlitbou sme si pripomenuli aj zakladajúceho člena Spoločnosti JK a člena slovenského zboru ECAV v ČR Vojtecha Vecána - pri jeho hrobe.Záverečná tzv. rodinná fotografia.
Upravit