Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 27. marca 2019 v Slovenskom dome. Pred začiatkom...Členovia sa schádzajúRiaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský privítal členov Spoločnosti MRŠ v Slovenskom domeValné zhromaždenie pozdravil veľvyslanec SR v Prahe J.E. Peter WeissPhDr. Michal Pehr, PhD. pri prednáške Dočasné Národné zhromaždenie 1945-1946Začala diskusiaČlenka výboru pre národnostné menšiny hl. m. Prahy dr. M. RychlíkováDiskusia pokračujeBohdan Kraus predniesol Správu o hospodárení a prečítal aj Správu revízora
Upravit