Prezentácia knihy o M. R. Štefánikovi Generál sa uskutočnila 28. marca 2019 v Slovenskom dome v PraheAutorka knihy Mariana Čengel Solčanská, slovenská scenáristka a režisérkaPrezentáciu moderoval riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, zľava Vojtech Čelko, autorka Mariana Čengel Solčanská, Lucia Klein Svoboda, slovenská herečka a režisérka žijúca v Prahe a prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc., Univerzita Konštantína filozofa v NitrePrezentácia sa konala v sále M. R. ŠtefánikaVládla príjemná atmosféraPrípitokZáverečná fotografia
Upravit