Najstaršia dochovaná Štefánikova mohyla v Českej republike sa nachádza v Mnichoviciach pri Prahe. Postavili ju príslušníci Sokola z radov legionárov 1. svetovej vojny na pamiatku tragickej smrti M. R. Štefánika v roku 1919.. Mohyla stojí na vrchu Šibenička, ktorý bol po jej odhalení premenovaný na Vrch Legií a sady pod ním nesú meno M. R. Štefánika. Slávnosť odhalenia mohyly sa konala 29. júna 1919. Mohyla je postavená z balvanov pozbieraných na vrchu Šibenička a je do nej zasadená pamӓtná doska s textom: Milanu R. Štefánikovi a bratřím z Legií, 29. VI. 1919, Sokol Mnichovice. Na slávnosti k 100. výročiu jej odhalenia v júni 2019 prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko.      
Upravit