Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika sa v nedeľu 21. júla 2019 o 15:00 hod. stretli pri príležitosti 139. výročia jeho narodenia ako obvykle pri jeho soche na Petříne. Autorom fotografií je JUDr. Josef Vaněk, člen Spoločnosti MRŠ.    
Upravit