Slávnostné stretnutie pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania sa konalo 26. augusta na Ministerstve obrany ČR. Pripravil ho Český svaz bojovníků za svobodu, Městská část Praha 6, Ministerstvo obrany ČR a Generálný štáb Armády České republiky. Na stretnutí sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika: predseda Vojtech Čelko, členka výboru Zuzana Bukovská a členka Spoločnosti MRŠ Janka Haluková.S prejavom vystúpil veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe J.E. Peter Weiss. Sál Ministerstva obrany ČR zaplnili predstavitelia MO ČR, GŠ AČR, vojenská verejnost, zástupcovia veľvyslanectiev, predstavitelia kultúrneho a politického života a priami účastníci SNP.Predseda Ústrednej rady Slovenského zvӓzu protifašistických bojovníkov Viliam Longauer predal medaile Milana Rastislava Štefánika, ktorá sa udeľuje za presadzovanie protifašistických myšlienok. Podpredseda Českého svazu bojovníků za svobodu Emil Kulfánek vyznamenal plk. Oldřicha Pelčáka a plk. Eduarda Stehlíka.
Upravit