Klub TGM Masarykovho demokratického hnutia v Prahe spoločne s Klubom TGM v Užhorode usporiadali v septembri 2019 zájazd do Užhorodu k 100. výročiu pripojenia Podkarpatskej Rusi k Československu. Zájazdu sa zúčastnili aj členovia Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe. Cieľom akcie bolo uctenie zakladateľov společného štátu T.G.Masaryka a M.R.Štefánika a stretnutie s českými a slovenskými krajanmi, ktorí sa hrdo hlásia k odkazu prvej ČSR. Text a foto: J. Kasáčková, členka výboru MRŠ.Připomínáme si, že 10.9. uplynulo 100 let, od doby kdy mezinárodní smlouva s vítěznými mocnostmi připojila k Československu Podkarpatskou Rus. Přecházíme Masarykův most do čtvrti Malé Galago kde je Masarykův park. Zde pokládáme společně s krajany a hosty přesně ve 12.00 hod. věnce u pomníku TGM. Autorem je akademický sochař Josef Vajce, který je spoluautor Masarykova pomníku na Hradčanech v Praze. Vyslechneme si několik projevů představitelů města a také našeho průvodce, předsedy Krajanského spolku a předsedy Klubu TGM v Užhorodě Ivana Latka. Velké poděkování za jeho snahu za znovuvybudování pomníku TGM. Slavnostně byl odhalen 28.3.2002.Společnost M. R. Štefánika nezapomíná...Nápis na pomníku M. R. Štefánika10.9. 2019 jsme položili věnce u pomníku M.R. Štefánika a poklonili se společně s krajany a významnými osobnostmi z Užhorodu. Pomník je dílem zakarpatského sochaře Vasyla Romana.Budova oblastní rady - Krajský úřad v Užhorodě.Masarykova škola v Užhorodě. Výuka češtiny je novinkou od roku 2013. Vyučuje se na katedře slovenštiny, ta je bližší a rozšířenější mezi lidmi na Ukrajině než čeština.Pošta - dílo architekta Josefa Gočára, na starých fotografiích jsme viděli, že se nic nezměnilo - jen čs. znak se vyměnil za ukrajinský.Ulice Ivana Olbrachta v Užhorodu.V Kafé Muzeum v Olbrachtově ulici byla slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná Ivanu Olbrachtovi. Autorem díla je sochař Eduard Aleksij. Slavnosti se zúčastnil i generální konzul SR Miroslav Mojžita a zástupce starosty v Užhorodu Oleksandr Bilak.Skanzen lidové architektury.Bývalý Živnodům, později Obchodní dům Legio postavený Františkem Krupkou architektem z Bratislavy. Tato čtyřpatrová budova je postavená ve funkcionalistickém stylu, byla zde i tzv Purmova kavárna, kde se scházela společnost zakarpatských umělců. Ještě dnes je tato budova ozdobou města.Krajanský večer s premiérou nového dokumentárního filmu Podkarpatská rusínská malířská škola. Folklórní vystoupení rusínské skupiny pod vedením Miroslava Kopinece vytvořilo příjemnou náladu a ochutnávka rusínských specialit dovršila radost a vděčnost každého z přítomných. Za všechno přátelé - Díky.
Upravit