23. októbra 2019 sa delegácia Spoločnosti MRŠ na pozvanie Dr. Jiřiny Mališovej, vedúcej Dychového orchestra v Mělníku, zúčastnila koncertu pod názvom Vivat Masaryk v Masarykovom kultúrnom dome v Mělníku. Spoločnosť MRŠ zastupovali: Dr. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M.R. Štefánika, Janka Haluková a Ľubica Svárovská, členky Spoločnosti M. R. Štefánika. Koncertu sa zúčastnila aj Bella Meurmishvili, huslistka orchestru Štátnej opery v Tbillisi, ktorá bola v týchto dňoch na koncerte v Karlových Varoch, a navštívila Prahu i Mělník. Po skončení koncertu sa členovia MRŠ poďakovali organizátorom, členom orchestru a tiež dirigentovi za pekný umelecký zážitok a pozdravili sa so starostom mesta Mělník Dr. Ctiradom Mikešom. Stretli sa a aj odfotili s manželmi Erdingerovými z farného zboru ČCE Mělník, ktorí iniciovali odhalenie pamatného reliéfu M.R. Štefánika na zborovej miestnosti pri kostole v máji 2019.     
Upravit