Stretnutie pri príležitosti štátneho sviatku ČR - 28. október - Deň vzniku samostatného Československa. Pondelok 28. októbra 2019 o 15:00 hod. pri Štefánikovej hvezdárni v Prahe na Petříne. Foto: Jiřinka Kasáčková, členka výboru MRŠ.
Upravit