Slávnostné zhromaždenie ku Dňu veteránov sa konalo 10. novembra 2019 v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe. Za Spoločnosť MRŠ prehovoril jej predseda Vojtech Čelko. Zhromaždenia sa zúčastnila aj delegácia Spoločnosti MRŠ zo Slovenska.Slovenská a česká časť Společnosti MRŠDelegácia Spoločnosti MRŠ zo Slovenska    Na zhromaždení prehovoril generál Petr Pavel Vojenský kaplan plk. Jaroslav KnichalStarostska Českej obce sokolskej Hana MoučkováVít Šimral, radný Magistrátu hl. m. PrahyVojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠ 
Upravit