Prezentácia CD Milan Rastislav Štefánik sa konala 11. novembra 2019 v Slovenskom inštitúte a pripravili ju BONA FIDE, zs., Spoločnosť MRŠ a Slovenský inštitút. Hosťami boli autori CD Vojtech Čelko, Jiří Grygar, režisér Vlado Rusko, herec Richard Trsťan a spoluautorka scenára Viera Kučerová, ktorá aj celú akciu moderovala. Prezentácie sa zúčastnila aj delegácia Spoločnosti MRŠ zo Slovenska v zložení - predseda gnmjr. Peter Novotňák, čestný predseda spoločnosti Ján Tatara, šéfredaktorka časopisu Bradlo Mária Gallová a člen výboru spoločnosti Branislav Neumair.Uprostred je Jiří Grygar, vpravo Vlado Rusko a vľavo Vojtech Čelko.      Predseda Spoločnosti MRŠ na Slovensku gnmjr. Peter Novotňák. 
Upravit