V kostole sv. Michala v sprievode biskupa Evanjelickej církvi a.v. v ČR M. Čopa.Na slávnosti k Dňu veteránov v kostole sv. Mikuláša.Odovzdanie plakiet Spoločnosti MRŠ patriarchovi Československej církvi husitskej T. Buttovi a pražskému biskupovi D. Tonzarovi.Na prezentácii CD Milan Rastislav Štefánik v Slovenskom inštitúte prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ na Slovensku Peter Novotňák.Na prezentácii CD Milan Rastislav Štefánik v Slovenskom inštitúte.V dňoch 10.-12. novembra 2019 sme v Prahe privítali vzácnu návštevu zo Slovenska – delegáciu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v zložení – predseda společnosti gnmjr. Peter Novotňák, čestný predseda Ján Tatara, šéfredaktorka časopisu Bradlo a členka Správnej rady SMRŠ Mária Gallová a člen Správnej rady SMRŠ Branislav Neumair. Hostia zo Slovenska pred sochou MRŠ na Petříne v spoločnosti vicekonzulky J. Švecovej, predsedu Spoločnosti MRŠ V. Čelka a tajomníčky Spoločnosti J. Kollára a členky Spoločnosti MRŠ J. Halukovej.Pietny akt ku Dňu veteránov na Vítkove.Delegácie Spoločností MRŠ v ČR a SR spolu s predsedom Československej obce legionárskej MUDr. Budinským a tajomníkom ČSLO Jiřím Filipom v sále Památníku Vítkov
Upravit