Pietne zhromaždenie k 168. výročiu úmrtia Jána Kollára sa konalo 24. januára 2020 pri jeho hrobe na Olšanských cintorínoch v Prahe 3. Zorganizovala ho Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský zbor ECAV a Spoločnosť M. R. Štefánika.Pietne zhromaždenie zahájila tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára Janka Haluková.Viliam Pauliny recituje Slávy dceru.  Prehovoril aj veľvyslanec SR J.E. Peter WeissZaujímavosti zo života Jána Kollára predniesol Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti MRŠPripomenuli sme si aj Blaženku Urbanovú, členku Spoločnosti J. Kollára a Spoločnosti MRŠ.Pomodlil sa zborový farár Slovenského zboru ECAV a biskup ECAV v ČR Marián Čop. Pri hrobe Vojtecha Vecána, zakladajúceho člena Spoločnosti Jána Kollára.Spoločná fotografia účastníkov pietnej spomienky.Prítomným sa prihovorila Janka Fančiová z Mošoviec, rodiska Jána Kollára.
Upravit