Spoločnosť Bona Fide a Spoločnosť M. R. Štefánika v spolupráci so Slovenským inštitútom v Prahe pripravili program venovaný 140. výročiu narodenia Milana Rastislava Štefánika, ktorý uviedli 9. júla 2020 v Slovenskom inštitúte. O živote M. R. Štefánika rozprávali prof. Jan Rychlík a dr. Vojtech Čelko, úryvky z publikácií predniesol Richard Trsťan a podujatie moderovala Viera Kučerová. Podvečer sa konal za velkého záujmu verejnosti, prítomní si mohli pozrieť výstavu venovanú M.R. Štefánikovi a ako pozornost dostali CD Milan Rastislav Štefánik.      
Upravit