Štátny sviatok 28. 10. 2020 Pripomienka výročia založenia Československa 28. 10. 2020 sa konala v ČR v núdzovom stave za mimoriadnych epidemiologických opatrení bez obvyklej slávnosti. Zástupcovia Spoločnosti M. R. Štefánika dodržali tradíciu uctenia si pamiatky tohoto štátneho sviatku pri soche generála M. R. Štefánika na Petříne. Predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko a členka Spoločnosti MRŠ Janka Haluková položili kyticu kvetov k Štefánikovej soche pri Štefánikovej hvezdárni na Petříne. Veniec tam položil aj Vladislav Stanko za European institute of business and public education. s. r. o., aj kardinál Dominik Duka. K tomuto výročiu udelil v rámci štátnych vyznamenaní prezident ČR Miloš Zeman „Medailu za zásluhy o štát“ aj bývalému mimoriadnemu a splnomocnenému veľvyslancovi Slovenskej republika v ČR Petrovi Weissovi. Srdečne blahoželáme. Vyznamenania budú odovzdané v budúcom roku.   
Upravit