Veľvyslanec Slovenskej republiky v Prahe JE Rastislav Káčer a konzulka Zuzana Warderová   Veľvyslanec JE Rastislav Káčer pri prejaveSpoločnosť Jána Kollára v spolupráci so Spoločnosťou M.R.Štefánika a Slovenským zborom ECAV v ČR pripravila 25. januára 2021 pietnu spomienku k 168. výročiu úmrtia Jána Kollára pri jeho pomníku na Olšanských cintorínoch. Pietna spomienka sa konala za prísnych protiepidemiologických opatrení a moderovala ju tajomníčka Spoločnosti J. Kollára Janka Haluková. Prítomných pozdravil nový veľvyslanec SR JE Rastislav Káčer, verše zo Slávy dcéry zarecitoval Viliam Paulíny, o živote a diele J. Kollára prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko, modlitbu predniesol a prvý verš piesne Kto za pravdu horí zaspieval Marián Čop, zborový farár Slovenského zboru ECAV a biskup ECAV v ČR. Janka Haluková odovzdala pozdrav starostky Mošoviec Eleny Krajčovej, spomenula zakladajúcu členku Spoločnosti J. Kollára Blaženku Urbanovú a oznámila úmrtie predsedu Spoločnosti J. Kollára Pavla Číčela. Spolu s M. Vrškovou položili kvety a zapálili sviečku pri pomníku J. Kollára. Na záver sa prítomní odobrali k neďalekému hrobu Vojtecha Vecána, bývalého predsedu Spoločnosti J. Kollára, kde prehovoril V. Čelko a pomodlil sa M. Čop. Viliam Paulíny recituje Slávy dcéru Modlitbu predniesol Marián Čop, zborový farár Slovenského zboru a biskup ECAV v PrahePredseda Spoločnosti M.R. Štefánika Vojtech ČelkoJanka Haluková a Marta Vršková položili kvety a zapálili sviečky za Blaženku Urbanová a Pavla ČíčelaHrob Vojtecha Vecána, býv. predsedu Spoločnosti J. Kollára Záver pietnej spomienky - spoločná fotografia v čase corony...
Upravit