Aj v čase covidovom si Spoločnosť M. R. Štefánika za prísnych epidemiologických opatrení 4. mája 2021 pripomenula 102. výročie tragickej smrti M. R. Štefánika pri jeho soche na Petříne. Už dopoludnia si pamiatku M.R.Štefánika uctili vencami kvetov prezident republiky ČR, Armáda ČR, Poslanecká snemovňa a Český svaz bojovníků za svobodu. Odpoludnia pri soche M.R.Štefánika položili vence a kvety veľvyslanec SR v Prahe JE Rastislav Káčer, delegácia Spoločnosti MRŠ vedená predsedom V. Čelkom, delegácia Československej obce legionárskej vedená predsedom P. Budinským a tajomníkom J. Filipom, tajomníčka Masarykovho demokratického hnutia J. Nevyjelová, vedúci Štefánikovej hvezdárne na Petříne T. Prosecký a senátor M. Hilšner. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Českej republike JE Rastislav Káčer  Predseda Československej obce legionárskej Pavel Budínský (vľavo) a tajomník Jiří Filip   Výkonná tajomníčka Masarykovho demokratického hnutia Jindřiška NevyjelováVedúci Štefánikovej hvezdárne na Petříne Tomáš ProseckýDelegácia Spoločnosti M. R. Štefánika v čele s predsedom Vojtechom Čelkom  Na záver pietnej spomienky prehovoril predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko a poďakoval prítomným za účasť\"Rodinná fotografia\", Petřín 4. mája 2021
Upravit