Pietna spomienka pri Pomníku venovanom padlým a obetiam 2. svetovej vojny 1939-1945 sa konala 8. mája 2021 v parčíku na Klárove, Praha 1. Akciu organizoval Český svaz bojovniků za svobodu, Sdružení zahraničních vojaků 2. světové války, Sdružení politických vězňů a pozůstalých, Sdružení domáciho odboje a partyzánů a Sdružení Českého národního povstání. Pietny akt sa uskutočnil v obmedzenom počte formou dvojčlenných delegácií. Za Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika sa zúčastnil jej predseda Vojtech Čelko a sprevádzal ho Jiří Riedl, tajomník Masarykovej spoločnosti.     
Upravit