Členka výboru Spoločnosti MRŠ Jiřinka Kasáčková pripravila k 102. výročiu tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika výstavu, ktorá je umiestnená na fare zboru Českobratskej cirkvi evangelickej v Mělníku. Okrem publikácií a článkov o MRŠ návštevníci uvidia aj bankovky, mince a medaile s jeho portrétom. Výstava bola zahájená 4. mája 2021 a po dohovore s Jiřinkou Kasáčkovou ju možete navštíviť aj v júni. Pri vchode na faru je umiestnená pamatná doska s reliéfom MRŠ.      
Upravit