Spoločnosť Jána Kollára, Slovenský evanjelický zbor. a.v. v Prahe a Spoločnosť M. R. Stefánika pripravili 25. júna 2021 na Olšanských cintorínoch pietne zhromaždenie pri 228. výročí narodenia Jána Kollára a a zároveň pri 160. výročí úmrtia Pavla Jozefa Šafárika, spisovateľa, historika, etnografa a jazykovedca, pochádzajúceho zo Slovenska.Prítomných privítala a úvodný prejav predniesla Janka Haluková, tajomníčka Spoločnosti Jána Kollára a presbyterka Slovenského zboru ECAV v Prahe. So zaujímavosťami zo života Pavla Jozefa Šafárika sa podelil predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko. Biskup ECAV a zborový farár Slovenského zboru ECAV Marián Čop pri modlitbePrehovoril aj Jiří Urban z Českej spoločnosti rukopisnejRodinná fotografia - tentokrát pri pomníku Pavla Jozefa ŠafárikaPri pomníku Jána Kollára Biskup Ecav a zborový farár Slovenského zboru ECAV Marián Čop pri modlitbeA ešte jedna rodinná fotografia - pri pomníku Jána KolláraPri hrobe Vojtecha VecánaPomodlili sme sa a položili kyticu kvetov
Upravit