Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR bola 21. júla 2021 spoluporiadateľom výstavy obrazov akademickej maliarky Oľgy Plačkovej, členky Umeleckej besedy Slovenska a predsedníčky Spolku rodákov M. R. Štefánika na Košariskách. Vernisáž uviedla a početných hostí privítala správkyňa kostola Českobratskej cirkvi evanjelickej Martina ve zdi v Prahe Marta Vršková, program moderovala Janka Haluková, presbyterka Slovenského zboru ECAV v Prahe a členka Spoločnosti M. R. Štefánika. Na organ hral Michal Hanzal. Úvodné slovo o autorke a jej diele predniesol riaditeľ Slovenského domu v Prahe a predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský. Predstavil katalóg k výstave pod názvom KRAJINY – SNY – MIESTA. Spolok rodákov M. R. Štefánika na Košariskách vydal v uplynulom roku veľmi zaujímavú knihu nazvanú „ TU SÚ JEHO KORENE“ o rodine M. R. Štefánika a o činnosti Spolku jeho rodákov z Košarísk. Obsah knihy priblížili dve členky tohoto Spolku pani Jurášová a Anna Valihorová st. Knihu zostavila Anna Bašnárová, dcéra pani Oľgy Plačkovej, a modernú, ale z košariských tradícii vychádzajúci grafickú podobu, dala knihe pani Hana Valihorová ml. Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M. R. Štefánika v ČR, zoznámil prítomných so zaujímavosťou publikácie, že prapravnukom Pavla Štefánika, je súčasný člen Synodnej rady ČCE – farár Ondřej Titěra. Vojtech Čelko pohovoril o jeho osobnosti i hrdosti na skutočnosť, že je potomkom takéhoto slávneho rodu. Všetci účinkujúci potom uviedli knihu do života netradične – kvetinovým brezovským pierkom z kvetín a byliniek z rodného Štefánikovho kraja. Obrazy maliarky pani Oľgy Plačkovej, katalóg i prezentovaná kniha, mali veľký úspech u prítomných, fotografie z podujatia zachytili Štefan Zajac a Jiří Hofman, pracovník Ústrednej cirkevnej kancelárie ČCE.Akademická maliarka Oľga PlačkováAnna Valihorová st. vysvetľuje, čo je to brezovské pierkoGratulanti Vojtech Čelko a Vladimír SkalskýKvetinové pierkaMarta Vršková, Anna Bašnárová a organista Michal HanzalPoďakovanie - Marta VrškováPrezentácia katalógu k výstavePrezentované knihyKostol sv. Martina ve zdi bol zaplnenýŽelanie úspechu maliarke aj knihe
Upravit