Prezentácia publikácie českého historika Zdeňka Doskočila V žaláři a vyhnanství sa konala 18. októbra 2021 v Slovenskom dome v Prahe za prítomnosti autora. Podujatie organizovala Spoločnosť M.R. Štefánika v spolupráci so Slovenským domom.Prezentáciu zahájil riaditeľ Slovenského domu Vladimír Skalský, ktorý privítal prítomných i protagonistov besedy. Zprava historik Michal Pehr, moderátor Vojtech Čelko, autor Zdeněk Doskočil a historik Jan Bárta.Prezentácie sa zúčastnili nielen členovia Spoločnosti MRŠ, ale aj odborná verejnosť - vpravo je profesor Jan Rychlík a profesor Vilém Prečan.Pohľad do sálu.Predstavenie knihy zaujalo.Verše Ladislava Novomeského recitoval Peter Poldauf.Zaujala aj recitácia.Peter Poldauf ešte raz.Začala diskusia.Prípitok na cestu dobrej a zaujímavej knihe.
Upravit