Členovia Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa 28. októbra 2021 v deň štátneho sviatku ČR - Deň vzniku samostatného Československa - stretli na Petříne pri soche Milana Rastislava Štefánika, jedného zo zakladateľov samostatného Československa. Pri tejto príležitosti položila veniec k soche MRŠ a prehovorila zástupkyňa veľvyslanca SR pani Soňa Budayová. Predseda Spoločnosti MRŠ Vojtech Čelko pripomenul zásluhy M.R. Štefánika v úsilí o samostnatný československý štát a kyticou kvetov si uctil jeho pamiatku.        
Upravit