Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti Dňa vojnových veteránov – 103 rokov od ukončenia prvej svetovej vojny – sa konalo v predvečer sviatku Dňa vojnových veteránov v stredu 10. novembra 2021 v kostole sv. Mikuláša na Staromestskom námestí v Prahe. Slávnosť organizovala Cirkev československá husitská spolu s Armádou ČR. Na zhromaždení boli prítomní predstavitelia cirkví, Armády ČR, zástupcovia štátnych a samosprávnych orgánov, hl. m. Prahy, ako aj niektorých spolkov a neziskových združení. V rámci bohoslužby zaznela i slovenská modlitba a v programe účinkovali Martina Bauerová – spev, Vladimír Rejlek –trubka, Michal Hanzal – organ. Foto: Pavel Průcha.Foto: Pavel Průcha.Bohoslužbu viedli Tomáš Butta, patriarcha CČSH (vpravo), a David Tonzar, biskup pražský (vľavo). Foto: Pavel Průcha.Jiří Baloun, veľvyslanec ČR v Afghanistane. Foto: Pavel Průcha.Plukovník gšt. Mgr. Jaroslav Kníchal, hlavný kaplán Armády ČR. Foto: Pavel Průcha.Petra Pecková, hejtmanka Stredočeského kraja, bývala starostka obce Mnichovice, kde stojí mohyla M.R. Štefánika. Foto: Pavel Průcha.Architekt Petr Hlaváček, 1. námestník primátora hl. m. Prahy. Foto: Pavel Průcha.S prejavom vystúpil predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Vojtech Čelko. Foto: Pavel Průcha.Kostol sv. Mikuláša bol zaplnený. Foto: Ján Kendera.Pohľad na účastníkov slávnosti. Foto: Ján Kendera.Za Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR sa na akcii zúčastnili Vojtech Čelko, Janka Haluková, Miroslav Surmánek a Ján Kendera. Foto: Ján Kendera.
Upravit