Pripomienka 170. výročia úmrtia Jána Kollára, Praha 22.-23. januára 2022. Pietny akt pri pomníku Jána Kollára na Olšanských cintorínoch v Prahe sa konal 22. januára 2022 pod záštitou veľvyslanca SR v ČR, s účasťou delegácie rodnej obce Jána Kollára z Mošoviec, zástupcov slovenských aktivít v Prahe a ďalších hostí. V rámci pietneho aktu si prítomní pripomenuli aj zakladateľa Spoločnosti Jána Kollára v ČR - Ing. Vojtecha Vecána a jej bývalých predstaviteľov Doc. MUDr. Miloslava Hroboňa, CSc., Blaženku Urbanovú a Pavla Číčela. V nedeľu 23. januára 2022 sa konali slávnostné Služby Božie v Slovenskom evanjelickom a. v. kostole sv. Michala, V Jirchářích, Praha 1 – Nové Město, spojené s literárno-hudobným programom v podaní hostí z Mošoviec. Foto: Ján Maca.  Biskup ECAV v ČR a farár Slovenského zboru ECAV Marián Čop pri modlitbe.   Predseda Spoločnosti M.R. Štefánika Vojtech Čelko pri príhovore.  Pri hrobe Vojtecha Vecána.Spoločná fotografia 22. januára 2022      
Upravit