Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika sa konalo 21. marca 2023 v Slovenskom dome v Prahe. Na úvod si prítomní uctili minútou ticha členov spoločnosti, ktorí zomreli - Janku Halukovú a Jozefa Rýdzeho. Nasledovala prednáška Zúfalý čin zúfalého muža - Štefan Lux historika Jakuba Drábika. Na Valnom zhromaždení bol zvolený aj nový výbor spoločnosti - novým predsedom sa stal Ján Kendera, podpredsedom Roman Elner, funkciu hospodára ďalej zastáva Bohdan Kraus, revízorom je naďalej Miroslav Surmánek a radovou členkou výboru je Jiřinka Kasáčková. Valné zhromaždenie bolo ukončené čašou vína a neformálnou diskusiou.         
Upravit