Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika si 4. mája 2023 pripomenula 104. výročia tragickej smrti pri jeho soche na Petříne. Vzhľadom k výkopovým prácam bolo stretnutie komorné, bez prejavov, len s položením kvetov. Za Spoločnosť MRŠ sa zúčastnili predseda Ján Kendera, bývalý predseda Vojtech Čelko, členovia výboru Jiřinka Kasáčková a Bohdan Kraus a najstarší člen spoločnosti MRŠ Václav Nemec, ktorého otec sa poznal s M.R.Štefánikom. Zo Slovenska prišiel bývalý predseda slovenskej Spoločnosti MRŠ Ján Tatara. Veľvyslanectvo SR reprezentovali vojenský pridelenec genmjr. Miroslav Kocian a radca veľvyslanca Martin Šperka. Ďalej sa zúčastnili predstavitelia Československej obce legionárskej, ministerstva obrany ČR a hradná posádka ako čestná stráž. Vence poslali prezident ČR, Senát a Poslanecká snemovňa PČR a magistrát hl.mesta Praha.    
Upravit