1 / 8
Predseda Spoločnosti M. R. Štefánika V. Čelko uprostred, vpravo Ľ. Hallon, vľavo podpředseda spoločnosti J. Krajč
Upravit